ramka

Przedsiębiorstwo Montażowe

O firmie

Przedsiębiorstwo nasze istnieje od 1947 roku. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz elementów zamiennych do kotłów energetycznych.
W związku z ostatnio poczynionymi inwestycjami znacznemu zwiększeniu uległ zakres oferowanych przez nas usług. W dużym stopniu została zwiększona dokładność wykonywanych przez nas elementów.

Pragniemy zaoferować równocześnie współpracę odnośnie laserowego cięcia blach. Proponujemy nawiązanie współpracy w zakresie dostaw gotowych już wyciętych i giętych elementów dostosowanych do Państwa potrzeb. Sądzimy, że pozwoliłoby to na znaczne skrócenie cyklu produkcji wykonywanych przez Państwa elementów, a co za tym idzie na obniżenie jej kosztów.
Naszym zdaniem umożliwia to również Państwa firmie rozszerzenie możliwości produkcyjnych oraz zminimalizowanie kosztów produkcji ze względu na wielkość arkusza blachy, który może być obrobiony przez naszą firmę.

Obecnie nasz Zakład Produkcji Elementów Kotłowych i Konstrukcyjnych wyposażony w nowoczesne urządzenia wykonuje z materiałów własnych i powierzonych m.in.: konstrukcje stalowe, silosy, elementy zamienne do kotłów energetycznych takie jak: podgrzewacze wody, rury ekranowe, przegrzewacze pary, komory, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, wymienniki ciepła oraz obudowy przenośników dla firm krajowych, niemieckich, austriackich, francuskich.

Zapraszamy do współpracy!

Nasza oferta

Produkcja:

Montaż, Remonty, Modernizacje

Cięcie Laserowe Blach i Rur
Gięcie Blach
Ośrodek Szkolenia Spawaczy

KONTAKT Z NAMI

KOTŁOMONTAŻ Sp. z o. o.
ul. Łącząca 1
41-103 Siemianowice Śl.
tel.:(+48 32) 3586 300
fax.:(+48 32) 3586 306