ośrodek szkolenia spawaczy Siemianowice Śląskie

Laboratorium badań kompleksowych

Prowadzimy badania w zakresie następujących urządzeń:
 • Zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe
 • Podgrzewacze wody 
 • Kotły parowe i wodne 
 • Rurociągi
 • Wymienniki ciepła 
 • Konstrukcje spawane
Wykonujemy następujące rodzaje badań:
 • Radiograficzne
 • Endoskopowe
 • Makroskopowe
 • Ultradźwiękowe złączy spawanych i wyrobów hutniczych
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości
 • Badania magnetyczno- proszkowe
 • Badania penetracyjne
 • Badania wizualne
 • Próby rozciągania 
 • Próby udarności 
 • Próby zginania 
 • Pomiary twardości 
 • Badania długości i badania kąta
 • Badania geometrii spoin
 
 
 
Powyższe badania Laboratorium Badań Kompleksowych wykonuje nowoczesnymi urządzeniami i aparaturą badawczą, wykorzystując m.in. aparat video endoskopowy Karl Storz, aparaty rentgenowski firmy Balteau, negatoskopy, defektoskopy ultradźwiękowe i magnetyczne Krautkrämer, grubościomierze, twardościomierze, itp.
Gwarantujemy sprawny przebieg naszych prac i wysoką jakość wykonywanych usług.
Gwarantujemy wykonanie oraz badania techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i TÜV. Niezbędne badania i próby wykonuje nasze Laboratorium Badań Kompleksowych uznane przez CLDT.