ośrodek szkolenia spawaczy Siemianowice Śląskie

Remonty, montaże, modernizacje

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie remontów, montażu, i modernizacji następujących urządzeń i instalacji energetycznych:
 • Kotły parowe i wodne
 • Instalacje odpylania
 • Instalacje odsiarczania
 • Kanały spalin, wentylatory i kominy stalowe
 • Rurociągi energetyczne i technologiczne
 • Maszyny wirnikowe 
 • Wymienniki ciepła
 • Spalarnie odpadów niebezpiecznych i komunalnych
 • Konstrukcje stalowe
 • Zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe
 
Realizujemy inwestycje i modernizacje proekologiczne, m. in.:
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje odpylania spalin
 • Instalacje paleniskowe o obniżonej emisji NOx 
 • Obrotowe podgrzewacze powietrza
Wykonujemy prace w zakresie modernizacji kotłów pracujących w energetyce i w przemyśle- głównie w aspekcie zagwarantowania dopuszczalnych emisji związków azotu i siarki oraz prace związane ze zmianą paliwa na gaz lub olej.
Posiadamy jednostki pozamiejscowe na terenie Orlen Południe SA w Jedliczu, Synthos Dwory w Oświęcimiu oraz na terenie Grupy Azoty w Kędzierzynie - Koźlu.